Handelsvilkår på AnimalMarket

AnimalMarket er drevet af Teknologisk Institut - AgroTech

Agro Food Park 15, Skejby
8200 Aarhus N
Telefon: +45 7220 3377
Cvr-nr: 56976116
 

AgroTech formidler via AnimalMarket handel med kreaturer af alle slags. AgroTech er som formidler af køb og salg ikke part i de aftaler/handler, der indgås efter annoncering på AnimalMarket. AgroTech stiller alene de tekniske hjælpemidler (handelsplads) til rådighed i forbindelse med aftalerne/handlerne.

AgroTech er således hverken sælger eller leverandør af de dyr, der sættes til salg, og er således ikke pålagt de juridiske forpligtelser, som gælder for sælgere af disse dyr.

AgroTech er ikke og kan ikke gøres ansvarlig for en sælgers adfærd eller de dyr, sælger udbyder til salg på AnimalMarket – uanset om sælger er en privatperson (hobbykvægbruger) eller en erhvervsdrivende (erhvervskvægbruger).

Oplysningerne om dyr, som en sælger sætter til salg på AnimalMarket og oprindelsesbesætning og -ejendom, stammer fra Kvægdatabasen, andre centrale databaser samt sælgeren selv. Oplysningerne fra Kvægdatabasen tilgår AnimalMarket gennem Webservices, SEGES Kvæg.

AgroTech er ikke ansvarlig for kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af de dyr, der sættes til salg på AnimalMarket, eller hvorvidt beskrivelser af dyrene er korrekte.

AgroTech er ikke ansvarlig for rigtigheden af oplysningerne om dyr til salg fra Kvægdatabasen via Webservices, andre databaser eller oplysninger leveret af sælger.

For aftaler og handler indgået med AgroTech som formidler gælder de almindelige regler i dansk lovgivning (herunder forbrugeraftaleloven, købeloven og aftaleloven). Det anbefales, at både sælger og køber sætter sig ind i reglerne. Er sælgeren erhvervskvægbruger og køber hobbykvægbruger, er der tale om et forbrugerkøb, og da er køber sikret nogle bestemte rettigheder (herunder kravet om 14 dages returret i henhold til forbrugeraftaleloven).

I Håndbog i Kvæghold, Landbrugsforlaget, 2013, afsnittet om Handel med kreaturer – tvistigheder og erstatning, kan man læse om rettigheder og ansvar i forbindelse med handel med kreaturer samt foreslåede satser for fejl og mangler.

Salg af dyr på AnimalMarket

Når du sætter dyr til salg på AnimalMarket, er det et krav, at du har en reel hensigt med annonceringen. Du må kun sætte dyr til salg på AnimalMarket, du selv ejer eller har ejerens bemyndigelse til at sætte til salg.

Når du sætter dyr til salg på AnimalMarket, er du først endeligt forpligtet, når du godkender salget.

Du taster dig ind på AnimalMarket via Fælleslogin, og giver ved dit samtykke AgroTech ret til at hente specifikke oplysninger om dyr, der sættes til salg, og disses oprindelsesbesætning via Webservices fra Kvægdatabasen. Du er forpligtet til at lade de specifikke oplysninger fremgå på AnimalMarket.

Du står inde for, at oplysningerne om dyret/dyrene efter din bedste overbevisning er korrekte. Hvis du konstaterer, at der fremkommer ukorrekte oplysninger om dyr til salg eller din besætning, er du forpligtet til straks at få ændret oplysningerne. Hvis de ukorrekte oplysninger stammer fra Kvægdatabasen, skal du hurtigst muligt henvende dig til RYK for at få oplysningerne rettet.

Når du har godkendt salg af dyr på AnimalMarket, fremgår dyret/dyrene automatisk under ”Dyr til salg”. Når du sætter dyr til salg, bliver dit navn, adresse, tlf.nr. og e-mail automatisk vist i forbindelse med dyret/dyrene, således at interesserede brugere kan komme i konktakt med dig.

Når salg af dine dyr ikke længere er relevant (f.eks. når et dyr, der er sat til salg, er solgt), er du forpligtet til at slette dyret fra AnimalMarket. Du vil først blive krediteret, når det solgte dyr er blevet flyttet fra ejendommen.

Fortrydelsesret for tjenesteydelser

AgroTechs ydelse ved salg af dyr på AnimalMarket består i videregivelse af oplysninger og viden i form af annoncer mv. Når du har godkendt salget, og dyrene fremgår af ”Dyr til salg” på AnimalMarket, har levering fundet sted. Tjenesteydelsen er dermed modtaget og taget i brug af dig, hvorved ydelsen ikke kan tilbageleveres. Det betyder, at tjenesteydelsen ikke kan fortrydes.

Betaling til AgroTech for formidlingen trækkes fra din konto, når dyret flyttes til et CHR-nummer, der ikke indgår under sælgers CVR-nummer.

Køb af dyr via AnimalMarket

Lagring af søgekriterier

Når du søger dyr på AnimalMarket, vil der blive lagt en cookie på din computer, der vil gemme dine søgekriterier og gøre det nemmere for dig at søge igen. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. En cookie er en passiv fil, der ikke kan indeholde personlige oplysninger eller virus.

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere alle cookies, slette de eksisterende eller vælge at modtage en advarsel hver gang, der gemmes en cookie på din computer.

Vilkår for køb af dyr

AnimalMarket fungerer som formidler af oplysninger mellem sælger og køber. Hvis du vil fortryde/klage over et dyr, du har købt via AnimalMarket, skal du derfor henvende dig til den egentlige sælger af dyret. Den egentlige sælger er således den person, som har sat dyret til salg på AnimalMarket. Sælger og køber kan enten være hobbykvægbruger eller erhvervskvægbruger – og der gælder forskellige regler afhængig af, om der er tale om en hobbykvægbruger eller en erhvervskvægbruger.